.
Ni-Cd
HAZE
Home제품소개Ni-Cd


산업용 KMP  명      칭 : 중율 방전형
  특      징 : 30~90 분간의 급방전 부하 및
각종 혼합 부하용 (범용기종)
  적용 범위 : UPS (30분 이상), 비상 조명, 가스터빈 시동, 화학 및 정유 공장용 개폐기 조작용, 철도 및
선박용


Cell Type
Nominal
Capacity
(Ah)
Dimensions(mm)
Cell Weight
(filled) (kg)
Electrolyte
Volume(ℓ)
Container
material
Pole
W
L
H
KMP10
10
81
48
245
1.6
0.35
MBS
M10x2
KMP20
20
134
68
240
2.8
1.00
PP/MBS
M10x2
KMP30
30
134
68
240
3.0
0.85
PP/MBS
M10x2
KMP40
40
134
70
285
4.1
0.95
PP/MBS
M16x2
KMP50
50
134
70
285
4.3
0.85
PP/MBS
M16x2
KMP60
60
141
80
365
6.4
1.35
PP/MBS
M16x2
KMP70
70
141
80
365
6.5
1.25
PP/MBS
M16x2
KMP80
80
141
80
365
6.6
2.20
PP/MBS
M16x2
KMP100
100
164
106
345
9.0
2.50
PP/MBS
M20x2
KMP120
120
164
106
345
10.0
2.30
PP/MBS
M20x2
KMP150
150
167
164
345
12.0
3.00
PP/MBS
M20x2
KMP200
200
167
164
345
14.0
2.10
PP/MBS
M20x2
KMP250
250
170
152
385
18.0
2.10
PP
M20x2
KMP300
300
200
162
450
23.5
5.00
PP
M16x4
KMP350
350
200
162
450
24.0
4.60
PP
M16x4
KMP400
400
200
162
450
25.0
4.20
PP
M16x4
KMP500
500
291
174
510
36.0
8.00
MBS
M20x4
KMP600
600
291
174
510
37.0
7.50
MBS
M20x4
KMP700
700
398
185
570
59.0
15.9
MBS
M20x6
KMP800
800
398
185
570
60.0
13.3
MBS
M20x6
KMP900
900
398
185
570
62.0
12.5
MBS
M20x6
KMP1000
1000
398
185
570
64.0
11.7
MBS
M20x6


 
Untitled Document
       우)431-767 경기도 안양시 동안구 학의로 268 813호,814호 (안양메가밸리)
   Tel : 031-344-6600  Fax : 031-420-4451  E-mail : akor@akor.co.kr
   Copyrightⓒ A-Kor Co., Ltd All Rights Reserved.