.
Ni-Cd
HAZE
Home제품소개Ni-Cd


산업용 KHP  명      칭 : 고율 방전형
  특      징 : 15~45 분간의 단시간 급부하 방전용
(고성능 기종)
  적용 범위 : UPS용 (30분까지) 가스터빈 시동, 엔진 스타팅, 선박용, 철도 및 통신용 개폐기 조작용


Cell Type
Nominal
Capacity
(Ah)
Dimensions(mm)
Cell Weight
(filled) (kg)
Electrolyte
Volume(ℓ)
Container
material
Pole
W
L
H
KHP10
10
81
48
245
1.8
0.30
MBS
M10x2
KHP20
20
134
68
240
2.6
0.70
PP/MBS
M10x2
KHP30
30
134
70
285
3.8
0.70
PP/MBS
M16x2
KHP35
35
134
70
285
4.0
0.65
PP/MBS
M16x2
KHP40
40
134
70
285
4.2
0.60
PP/MBS
M16x2
KHP50
50
141
80
365
6.2
1.45
PP/MBS
M16x2
KHP60
60
141
80
365
6.5
1.25
PP/MBS
M16x2
KHP70
70
164
106
345
8.9
2.00
PP/MBS
M20x2
KHP80
80
164
106
345
9.2
1.45
PP/MBS
M20x2
KHP100
100
167
164
345
13.0
3.40
PP/MBS
M20x2
KHP120
120
167
164
345
13.6
2.60
PP/MBS
M20x2
KHP150
150
167
164
345
14.0
2.10
PP/MBS
M20x2
KHP180
180
200
162
450
22.5
5.50
PP
M16x4
KHP200
200
200
162
450
23.5
5.00
PP
M16x4
KHP250
250
200
162
450
24.0
4.60
PP
M16x4
KHP300
300
291
174
510
37.0
9.00
MBS
M20x4
KHP350
350
291
174
510
38.0
7.50
MBS
M20x4
KHP400
400
398
185
570
58.0
18.3
MBS
M20x6
KHP500
500
398
185
570
59.0
15.8
MBS
M20x6


 
Untitled Document
       우)431-767 경기도 안양시 동안구 학의로 268 813호,814호 (안양메가밸리)
   Tel : 031-344-6600  Fax : 031-420-4451  E-mail : akor@akor.co.kr
   Copyrightⓒ A-Kor Co., Ltd All Rights Reserved.