.
Ni-Cd
HAZE
Home제품소개Ni-Cd


산업용 KLP 명      칭 :  저율 방전형
 특      징 :  90분 이상 장시간 부하용
(경제적 기종)
 적용범위 : 공장 및 빌딩의 비상등용, 화재 경보용, 열차 조명 및 에어컨용, 선박 및 통신용, 개폐기 조작용


Cell Type
Nominal
Capacity
(Ah)
Dimensions(mm)
Cell Weight
(filled) (kg)
Electrolyte
Volume(ℓ)
Container
material
Pole
W
L
H
KLP10
10
84
38
128
0.7
0.08
PP/MBS
M6x2
KLP20
20
113
32
217
1.2
0.17
PP/MBS
M6x2
KLP30
30
134
68
240
2.7
0.85
PP/MBS
M10x2
KLP40
40
134
68
240
2.9
0.65
PP/MBS
M10x2
KLP50
50
134
68
240
3.0
0.50
PP/MBS
M10x2
KLP60
60
134
70
285
4.0
0.70
PP/MBS
M16x2
KLP70
70
134
70
285
4.3
0.60
PP/MBS
M16x2
KLP80
80
141
80
365
5.8
1.50
PP/MBS
M10x2
KLP100
100
141
80
365
6.2
1.45
PP/MBS
M10x2
KLP120
120
141
80
365
6.4
1.20
PP/MBS
M10x2
KLP150
150
164
106
345
9.0
1.85
PP/MBS
M20x2
KLP200
200
164
106
345
10.0
1.70
PP/MBS
M20x2
KLP250
250
167
164
345
13.6
2.20
PP/MBS
M20x2
KLP300
300
167
164
345
15.0
2.50
PP/MBS
M20x2
KLP350
350
170
152
385
16.5
3.00
PP
M20x2
KLP400
400
170
152
385
17.0
2.50
PP
M20x2
KLP500
500
200
162
450
24.0
3.50
PP
M16x4
KLP600
600
291
174
510
38.0
9.20
MBS
M20x4
KLP600
700
291
174
510
39.0
8.50
MBS
M20x4
KLP700
800
398
185
570
59.0
16.7
MBS
M20x6
KLP900
900
398
185
570
60.0
15.6
MBS
M20x6
KLP1000
1000
398
185
570
61.0
14.2
MBS
M20x6


 
Untitled Document
       우)431-767 경기도 안양시 동안구 학의로 268 813호,814호 (안양메가밸리)
   Tel : 031-344-6600  Fax : 031-420-4451  E-mail : akor@akor.co.kr
   Copyrightⓒ A-Kor Co., Ltd All Rights Reserved.